Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

2013 - Skrzyżowanie spojrzeń ... Osoby w sytuacji niepełnosprawności w Europie

Różne spojrzenia
na osoby niepełnosprawne w Europie

Miejsce osób niepełnosprawnych w naszych społeczeństwach zmienia się w ślad za regulacjami prawnymi, kampaniami społecznymi, ale szczególnie w postrzeganiu przez innych.

Uregulowania dotyczące osób niepełnosprawnych wydają się stale rozwijać w kierunku ich integracji, ich "włączenia społecznego", w szkole, w pracy, w miejscach publicznych.

Te postępy są rezultatem mobilizacji organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne, w szczególności rodzin, a czasami również inicjatywy samych niepełnosprawnych.

Działania podejmowane celem poprawy dostępności, napotykają duże trudności w praktycznej realizacji.

Pomimo tych pozytywnych kroków, ogół społeczeństwa pozostaje raczej obojętny i mało aktywny w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych i zmiany ich losu.

Choć osoby niepełnosprawne nie są już tak niedostrzegane i generalnie mniej odrzucane, ich sytuacja jest nadal bardzo niepewna.

Akceptacja pozostaje wciąż bardzo ograniczona, wymuszona, a przede wszystkim postrzeganie przez „normalnych” jest wciąż nacechowane utrzymaniem dystansu, rodzajem segregacji wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością.


Proponujemy sporządzenie podsumowania zmian sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach  partnerskich z uwzględnieniem kilku wskazówek:
ogólne zmiany w ustawodawstwie (prawa, środki ochrony ...), polityka integracji zawodowej i brak dostępu do miejsc pracy,
przyjęcie dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, poinformowanie rodziców i udzielenie wsparcia, życie w ośrodku pomocy
uczenie osób niepełnosprawnych oraz ich dostęp do nauki i kształcenia,
osoby niepełnosprawne w sytuacjach życia społecznego: rozrywka, kultura, mieszkanie i automatyka domowa
zmiana lub jej brak w postrzeganiu przez innych
życie intymne i seksualne, życie rodzinne
starzenie się osób i ich rodzin, troska o jutro
itd.

Wskazane zagadnienia powinny pozwolić nam na głębszą refleksję nad rolą społeczeństwa w sytuacji osób niepełnosprawnych, nad naszym postrzeganiem tych osób i nad propozycjami promowania społecznej przemiany w naszych relacjach do osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Wystawa prac beneficjentów:

Europa to także my
A jeśli to byłbyś Ty? A jeśli to byłbym ja?
Jak możemy wyobrazić sobie nasze życie, nasz świat, aby pozwolić osobom niepełnosprawnym znaleźć w nim swoje miejsce?