Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

2013 : Priviri încrucişate... Persoanele cu handicap în Europa

Priviri încrucişate ...
Persoanele cu handicap în Europa

Statutul persoanelor cu handicap se modifică în societăţile noastre în ritmul legislaţiilor, al campaniilor de conştientizare, dar, mai ales, al atitudinii celorlalţi.

Legislaţiile cu privire la persoanele cu handicap par să evolueze constant în direcţia favorizării inserţiei acestora, a incluziunii lor sociale la şcoală, la locul de muncă, în locurile publice. 

Aceste "progrese" sunt obţinute prin mobilizarea unor organisme care reprezintă persoanele cu handicap, familiile în primul rând, şi uneori prin luarea cuvântului chiar de către persoanele în cauză. 

Sunt făcute demersuri ce îşi propun să sporească incluziunea, fiind întâmpinate în acelaşi timp mari dificultăţi de realizare concretă.  

În pofida acestor măsuri pozitive, structura socială per ansamblu rămâne în continuare puţin interesată şi mobilizată de statutul persoanelor cu handicap şi de evoluţia situaţiei lor.

Deşi persoanele cu handicap sunt mai puţin "ascunse" şi, în general, mai puţin respinse, poziţia lor este în continuare foarte fragilă.

Acceptarea rămâne foarte limitată, relativ constrânsă, şi mai ales, atitudinea celor "normali" continuă să fie marcată de menţinerea unei distanţări, a unui fel de segregare faţă de persoanele cu handicap. 
 
Sugerăm întocmirea unui bilanţ al evoluţiilor statutului persoanelor cu handicap în ţările din reţeaua noastră prin intermediul câtorva indicatori :
  • evoluţia legislaţiei generale (drepturi, măsuri de protecţie ...), politicile de inserţie profesională şi lipsa de acces pe piaţa muncii
  • primirea unui copil cu handicap în cadrul unei familii, modul în care sunt informaţi şi sprijiniţi părinţii, precum şi modul de viaţă într-o instituţie de tip rezidenţial
  • şcolarizarea persoanelor cu handicap şi accesul acestora la învăţământ, la pregătire profesională
  • Persoanele cu handicap în viaţa socială : petrecerea timpului liber, participarea la viaţa culturală, locuinţele şi echiparea acestora conform nevoilor persoanelor cu handicap
  • Evoluţia sau lipsa de schimbare a atitudinii celorlalţi
  • Viaţa intimă şi sexuală, viaţa de familie
  • Îmbătrânirea persoanelor cu handicap şi a familiilor lor, preocuparea de ce se va întâmpla...
  • etc. 

Acest bilanţ trebuie să ne permită să reflectăm mai mult asupra a ceea ce face societatea cu privire la situaţia persoanelor cu handicap, asupra imaginii pe care o avem despre ele, şi asupra propunerilor pe care le putem face pentru a promova o transformare socială în raport cu Celălalt, suferind de un handicap. 


Şi noi suntem Europa :

Şi dacă erai tu ? Şi dacă eram eu ?
Cum ne putem imagina viaţa noastră, lumea noastră, pentru a permite persoanelor cu handicap să aibă locul pe care trebuie să îl aibă?

...