Logo SSF, Social Sans Frontières
Bienvenue à SSF
  Agrandir la taille des caractères   Réduire la taille des caractères  

Galeria internetowa. Instrukcja obsługi

Galeria internetowa. Instrukcja obsługi - 2011

Corocznie, prace zrealizowane przez beneficjentów zakładów lub instytucji  krajów partnerskich (Francji, Niemiec, Polski, Rumunii, Węgier, Włoch, i Wielkiej Brytanii) będą przedstawione w galerii internetowej na portalu  HYPERLINK "http://www.socialsansfrontieres.eu" www.socialsansfrontieres.eu. Głosowanie internetowe pozwoli na wybieranie prac , które będa wynagradzane. Niniejsza instrukcja wyjaśnia jak postępować aby:
  • zwiedzać galerię i oglądać pracy artystyczne
  • zgłosić swoją kandydaturę jako instytucja partnerska i przedstawić pracy do konkursu
  • dokonać głosowanie internetowe dla wybranych prac
  • Oglądać wynagrodzone prace

1. Zwiedzanie galerii oraz oglądanie prac artystycznych

W menu głównym, kliknij na wybrany  rok. Dla lat 2006, 2007 i 2008, dysponujemy tylko kilkoma wybranymi prac, posród tych, które zostały wystawione w krajach partnerskich.
Od 2010go roku, będzie można oglądać prace przedstawione przez intytucje i które otrzymały głosy.
W każdej galerii, nawigacja pozwala na przechodzenie na następną serię i na oglądanie zdęjcia powiększonego  przez klikowanie, używając strzałkę prawą lub lewą.
Można również dokonać wybór prac według lata, kraje, rodzaju lub nazwy instytucji .

2. Zapisanie się jako intytucją partnerską i przedstawiać swoje prace

Zaprasza się każdą instytucję pomocy społecnej lub medyczno-socjalną, która przyjmuje osoby w trudnej sytuacji życiowej lub świadczy im pomocą, do wzięcia udziału w wystawie internetowej. Bardzo duże instytucje mogą zapisać każdy oddział im podległy.
Zaprasza się również profesjonalistów do kreowania logo tej wystawy.
Ośridki kształcenia również biorą udział w projekcie: studenci projektują afiszy ( plakaty?) anonsujące wystawę, oraz okładkę książki opowiadającej.
Aby się zapisać, należy wypełnić formularz tutaj dostępny

Przedstawienie prac artystycznych

Każda instytucja, lub orodek kształcenia organizuje samodzielnie prezentację tematu roku- w 2010ym i organizuje, razem z beneficjentami, realizację prac artystycznych w dowolnej formie: malarstwo, rzeźba, kolaże, haft, itd). Każda z instytucji wybiera, z udziałem beneficjentów i personelu, 3 nalepsze prace i je wysyła dla galerii internetowej w formie zdjęć komputerowych ( format 850 Pixel’ów szerokości minimum).
Instytucja lub zakład przekazuje zdjecia swoich trzech wybranych prac e-mailem na adres SSF’u, podając dla każdego zdjęcia:
  1. Nazwę instytucji i kategorę beneficjentów ( Dzieci, Osoby niepełnosprawne, Osoby starsze, Osoby w trudnym położeniu społecznym)
  2. Nazwisko autora pracy lub pseudonim
  3.  Tytuł pracy

W tym roku, zdjęcia mają być wysłane mailem na adres mailowy SSF, najpóźniej w dniu 31/12/2011